collage_object.php

Har du din livsplan klar?

Har du ställt dig frågan hur du vill leva ditt liv? Är de dagliga valen du gör förankrade i det du värderar allra högst i livet? Om inte – läs gärna och begrunda.

Med en tydlig kompassriktning och ett antal navigeringspunkter i horisonten ökar förutsättningarna för ett liv med mening och i balans.
De flesta av oss vill leva ett liv med mening, glädje och tillfredställelse. Men saker inträffar på vägen, närmast dagligen. Deadlines ska hållas, familjens olika ärenden ska klaras av och många av oss har en ständig lista av ”måsten” – då är det lätt att tappa bort det som egentligen är du, det som är viktigt och det du faktiskt vill.

Varför bör du göra en livsplan?

  • Din medvetenhet om vad som är viktigt i ditt liv ökar
  • Den medvetenheten gör det enklare att prioritera i ditt liv utifrån den livssituation  du befinner dig i.
  • Balansen i livet ökar när du säger ja till det du verkligen vill.
  • Det blir lättare att sila ut dina möjligheter när du har en medveten vision för ditt liv.
  • Du får en större klarhet över vad du behöver förändra i ditt liv och hur du kan göra det.

 
Vad är då viktigt på riktigt? 
För vissa kommer svaret direkt men för andra behöver frågan landa ordentligt innan ett svar kan börja ta form. Ett sätt att komma vidare i frågeställningen är att tänka sig in i hur man vill bli ihågkommen av de som finns kvar när ditt liv är till ända, eller att höra och se de tal som dina nära och kära håller på din 80-års dag. Vad kommer fram där, vad får du höra? I den här processen får du uppslag till vad som är viktigt på riktigt för dig, du hittar dina navigeringspunkter. En viktig hållpunkt är att fråga sig varför och för vems skull dessa navigeringspunkter är riktigt viktiga för just dig. Finns det tendenser till att du vill uppnå t.ex. hälsa eller ekonomiskt välstånd för att få uppskattning av andra människor är det förstås viktigt att granska detta närmare.

När dessa punkter är formulerade kommer den lite mer utmanande delen av processen- hur väl lever du efter dessa navigeringspunkter idag – och om du inte helt och full följer dessa – vad hindrar dig? När du varit nog ärlig mot dig själv har du material till att formulera mer kortsiktiga mål för hur du vill leva ditt liv. Står hälsa och välmående långt upp på listan behöver du fundera på vad det innebär för dig och hur du kan justera ditt liv för att uppnå detta. Är skidåkning eller segling hälsa och välmående för dig – hur många dagar per år vill du då lägga på detta?  Hur lång eller kort sikt du bestämmer dig för är helt beroende på vilket område du hanterar och hur dina ambitioner ser ut.

När du nu har din livsplan klar stämmer du av den regelbundet – livet förändras och då även förutsättningarna. Olika omständigheter ställer olika typer av krav på dig och din möjlighet att leva så som du önskar. Familjeförhållanden och sysselsättning förändras, och du kommer att ändra vad som är viktigt i livet beroende på din gällande livssituation. Det är därför klokt att se över din plan med jämna mellanrum och tänka över hur väl du siktar mot dina navigeringspunkter i förhållande till din nuvarande situation.

En livsplan blir som en trygg bakre vägg att luta sig mot när de dagliga besluten ska tas i lunchkön och när stressen faller på i familjekarusellen. Den blir lika viktig som din guide i de större livsavgörande besluten. Allt landar tillbaka på vad som är viktigt på riktigt- för just dig.

Kommentera gärna: