collage_object.php

Nyheter

There are no entries for this period.

Blogg

2017

Har du ställt dig frågan hur du vill leva ditt liv? Är de dagliga valen du gör förankrade i det du värderar allra högst i livet? Om inte – läs gärna och begrunda.

Med en tydlig kompassriktning och ett antal navigeringspunkter i horisonten ökar förutsättningarna för ett liv med mening och i balans.
De flesta av oss vill leva ett liv med mening, glädje och tillfredställelse. Men saker inträffar på vägen, närmast dagligen. Deadlines ska hållas, familjens olika ärenden ska klaras av och många av oss har en ständig lista av ”måsten” – då är det lätt att tappa bort det som egentligen är du, det som är viktigt och det du faktiskt vill.

Varför bör du göra en livsplan?

  • Din medvetenhet om vad som är viktigt i ditt liv ökar
  • Den medvetenheten gör det enklare att prioritera i ditt liv utifrån den livssituation  du befinner dig i.
  • Balansen i livet ökar när du säger ja till det du verkligen vill.
  • Det blir lättare att sila ut dina möjligheter när du har en medveten vision för ditt liv.
  • Du får en större klarhet över vad du behöver förändra i ditt liv och hur du kan göra det.

 
Vad är då viktigt på riktigt? 
För vissa kommer svaret direkt men för andra behöver frågan landa ordentligt innan ett svar kan börja ta form. Ett sätt att komma vidare i frågeställningen är att tänka sig in i hur man vill bli ihågkommen av de som finns kvar när ditt liv är till ända, eller att höra och se de tal som dina nära och kära håller på din 80-års dag. Vad kommer fram där, vad får du höra? I den här processen får du uppslag till vad som är viktigt på riktigt för dig, du hittar dina navigeringspunkter. En viktig hållpunkt är att fråga sig varför och för vems skull dessa navigeringspunkter är riktigt viktiga för just dig. Finns det tendenser till att du vill uppnå t.ex. hälsa eller ekonomiskt välstånd för att få uppskattning av andra människor är det förstås viktigt att granska detta närmare.

När dessa punkter är formulerade kommer den lite mer utmanande delen av processen- hur väl lever du efter dessa navigeringspunkter idag – och om du inte helt och full följer dessa – vad hindrar dig? När du varit nog ärlig mot dig själv har du material till att formulera mer kortsiktiga mål för hur du vill leva ditt liv. Står hälsa och välmående långt upp på listan behöver du fundera på vad det innebär för dig och hur du kan justera ditt liv för att uppnå detta. Är skidåkning eller segling hälsa och välmående för dig – hur många dagar per år vill du då lägga på detta?  Hur lång eller kort sikt du bestämmer dig för är helt beroende på vilket område du hanterar och hur dina ambitioner ser ut.

När du nu har din livsplan klar stämmer du av den regelbundet – livet förändras och då även förutsättningarna. Olika omständigheter ställer olika typer av krav på dig och din möjlighet att leva så som du önskar. Familjeförhållanden och sysselsättning förändras, och du kommer att ändra vad som är viktigt i livet beroende på din gällande livssituation. Det är därför klokt att se över din plan med jämna mellanrum och tänka över hur väl du siktar mot dina navigeringspunkter i förhållande till din nuvarande situation.

En livsplan blir som en trygg bakre vägg att luta sig mot när de dagliga besluten ska tas i lunchkön och när stressen faller på i familjekarusellen. Den blir lika viktig som din guide i de större livsavgörande besluten. Allt landar tillbaka på vad som är viktigt på riktigt- för just dig.

Läs hela inlägget »

Har du funderat över dina vanor och hur stor del av din dag som egentligen är uppbyggd på vanor? Vid närmare eftertanke, troligen ganska mycket. Många av oss vill ha vanor, mår bra av vanor, och för flera av oss skapar just vanor en del av den eftersträvansvärda balansen i tillvaron. Men vi kan också ha vanor som egentligen inte oss – ovanor om man så vill. 

En vana utvecklas
En vana utvecklas i tre steg eller delar. Del ett är en form av trigger där vi ställs inför en situation och behöver lösa den på ett sätt som tillfredställt vårt behov. Hjärnan och kroppen blir nöjd med resultatet och tillvägagångssättet sparas för återanvändning vid framtida liknande situationer. Den så kallade autopiloten är etablerad. Del två är rutinen som utförs och del tre består av belöningen. För att komma åt eller etablera vanor bör vi titta på alla dessa tre delar. Det finns också två tydliga drivkrafter bakom vanor. Den ena är överlevnad och den andra är välbefinnande. 
 
Överlevnad och välbefinnande
Vi har utvecklat våra vanor för att bespara hjärnan arbete. Autopiloten ger tid över till livet i stort. Om vi skulle tänka aktivt varje gång vi ska genomföra en handling skulle det vara fullkomligt förödande för hjärnan. När du går på vana använder du en mindre del av din hjärnkapacitet vilket är högst rationellt ur ett kroppsligt energibesparingsperspektiv. Vi överlever. 
Ett klassiskt exempel på en vana som skapar välbefinnande är tandborstning innan sängdags. För de flesta av oss är det mycket otillfredsställande att lägga sig med oborstade tänder. För andra är den första koppen kaffe på morgonen direkt relaterat till välbefinnande. En typ av manifestering, de där 3 minuterna i lugn och ro innan morgonrusningen kommer över dig.  Belöningen ligger i att ett behov blivit tillfredställt i någon form. Här gäller det att vara uppmärksam! Vanor skapas alltså av behov som behöver tillfredställas – men har du koll på vilket behov som är aktuellt, om behovet har med själva vanan att göra och om vinsten verkligen är långsiktig? 
Det är förödande lätt att falla tillbaka i en vana eftersom den är välbekant, kostar mindre energi och tillfredsställer ett behov, även om det är kortsiktigt. Ett exempel är när jobbet börjar gå på tomgång på eftermiddagen, det är lätt att släntra iväg till fikarummet och ta en kaka, energi kommer upp och det känns ok att jobba några timmar till. Visst är det ok att blodsockret sjunker emellanåt eller att tankarna behöver ta ett extra varv i hjärnan innan arbetsuppgiften kan slutföras. Men om behovet är flykt, otillfredsställelse eller något annat som egentligen inte har med arbetet och uppgifterna att göra, så kommer inte kakan att lösa det långsiktiga problemet. Den kortsiktiga vinsten blir en tillfällig problemflykt, men den långsiktiga förlusten blir svajigt blodsocker och på sikt ett kilo extra runt magen. En annan vana är att kasta jackan eller kläderna på en stol när du kommer innanför dörren på eftermiddagen. Den kortsiktiga vinsten blir att du sparar den minut det skulle ta att hänga upp jackan och ställa skorna i skostället, men den långsiktiga förlusten är att du får ägna tid senare under kvällen eller dagen efter åt att rensa upp situationen, och framförallt förklara för resten av familjen varför just du inte behöver hänga upp din jacka…. 

Vanor vi vill ändra
Det finns en lång rad anledningar till att vi vill ända vanor. Allt från att få bättre hälsa, till att bli mer effektiva på jobbet, sova bättre eller en fungerande organisation i hemmet. När man bestämt sig för att ändra vana går det lite trögt, och man måste tänka aktivt varje gång handlingen ska utföras. Knepet här är att koppla din nya vana till något du redan gör. Mer motion i vardagen kan skapas av enkla saker som att hoppa av bussen ett par hållplatser tidigare på morgonen eller möjligen lite svårare, att etablera en ny träningsrutin på lunchen. Det handlar alltså om trigger, rutin och belöning. Till slut kommer hjärnan accepterat det nya sättet, men de gamla invanda mönstren finns kvar och är lätta att återta om man inte är på sin vakt. 
 
Hur gör man då?
Ofta beror de vanor vi skulle vilja ändra på av stress eller att vi är uttråkade. Om du kan lära dig att se igenom och hantera de två faktorerna är det lättare att bryta de sämre vanorna. Hittar du grundorsaken, dvs. triggern blir det lättare att påverka vanor och beteenden. Det är viktigt att ta saker och ting i en sansad ordning när en vana ska ändras. Greppa inte över för stor bit åt gången. Vanor är ofta starkt kopplade till vår identitet och hur vi ser på oss själva. Börja med att tänka över hur du ser bilden av dig själv innan du sätter upp nya mål och rutiner. Sätt sedan målet för var vill du nå och markera dina delmål på vägen, identifiera dina hinder, och framför allt acceptera att vägen ibland kan vara krokig. Glöm inte heller belöningen. När vi vill ändra vanor behöver vi samarbeta på hjärnans villkor. Lär känna dina triggers och mönster, länka den nya vanan till något du redan gör, på så sätt kan du skapa en ny trigger nästan helt gratis. 
 

“Your beliefs become your thoughts, 
Your thoughts become your words, 
Your words become your actions, 
Your actions become your habits, 
Your habits become your values, 
Your values become your destiny.” 
 
Mahatma Ghandi

Läs hela inlägget »

Agera som om – och skapa din önskade tillvaro

Det är ett vanligt problem att oordning, stök och bristande organisering på såväl arbetsplats som i hemmet orsakar stress och konflikter. Är det något du känner igen och vill förändra?  Kan ditt sätt att agera, tänka och känna kring ditt liv, ditt hem eller din arbetsplats påverka det förutsättningarna för det liv du vill leva?
 
Det är välkänt inom mental träning och erkänt inom psykologin. Att agera som om ett önskat mål redan är uppnått. Att fullt ut tänka, känna, tro och bete sig kring en önskad situation eller sätt att leva är ett av de bättre sätten för att både formulera mer exakta mål, och också manifestera och nå dem. Lite mer modernt brukar vi prata om att sätta sitt mindset.
 
Det hela handlar om att när du agerar ”som om” anammar ditt undermedvetna detta som en sanning. Eftersom nervsystemet och hjärnan har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du genom att se en situation framför dig och agera som om den redan inträffat och mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar. I hjärnan lagras på detta sätt minnen av framtiden. Voilà!
 
Självklart behöver alla känslor och upplevelser få rum och utrymme, men du kan ta kommandot. Det är du som styr dina känslor och upplevelser, inte tvärt om.  Det finns också en fin avlastning i att vara noga med sina tankar. Det kan vara skönt för både kropp och hjärna att fokusera på bra saker istället för att stanna kvar i mindre lyckade. Vad du än fokuserar mot tenderar att växer det till sig. Prova lite i smyg att le för dig själv under en dag, eller varför inte också le mot andra. Det är en avancerad konst att lyckas vara irriterad och stressad samtidigt som man ler inom sig och mot andra.
 
Hur kan då ett förändrat mindset hjälpa dig att rensa i röran? Det underlättar förstås att du känner dig motiverad att göra en förändring, det är steg 1. Troligen genereras den där motivationen av att du har en dröm, och kanske en bild, av vad du skulle vilja uppnå, ett liv du skulle vilja leva men av olika anledningar inte gör. I bilden och drömmen finns alltid en känsla och den känslan är starten på något nytt. Låt den vägleda dig och agera som om du ägde den verkligheten varje dag.

Läs hela inlägget »